FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. Socios Wisła Kraków. Kliknij w wybrane pytanie aby zapoznać się z odpowiedzią.


Ogólne

Idea Socios polega na zrzeszaniu kibiców, którzy wspólnie poprzez regularne wpłaty wspierają działalność i rozwój swojego klubu. Socios to po hiszpańsku partnerzy.

Na cele zgodne ze statutem oraz z wolą członków Socios. W niewielkim stopniu również na działania promocyjne oraz bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia. Wszelkie wydatki są odnotowywane w rozliczeniach publikowanych co miesiąc na stronie internetowej socioswisla.pl.

Nie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. 25 października 2018 r. Zarząd przyjął uchwałę 8/2018 w sprawie zasad wynagradzania Zarządu, w której wprost oświadczył, że pomimo możliwości otrzymywania wynagrodzenia jaką przewiduje statut nie ma zamiaru pobierać za swoją pracę wynagrodzenia.

Jesteśmy całkowicie niezależnym stowarzyszeniem. Niezależnym także od innych ruchów kibicowskich na Wiśle. Nie posiadamy żadnych powiązań z innymi ruchami na Wiśle.

Nie. Organizacje, której mogą otrzymywać 1% muszą być zarejestrowane co najmniej dwa lata. Socios Wisła Kraków zostało założone w październiku 2018 r.

Tak. Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę, na mocy której otrzymane darowizny niezwiązane z akcją "Kibice Piłkarzom" lub "#50kforWK" mogą być przeznaczone wyłącznie na cele, które Darczyńcę uprawniają do odliczenia tej darowizny od dochodu.


Składki

Tak. Wystarczy wysłać informację na adres zarzad@socioswisla.pl z wiadomością od kiedy oraz jaką rangę i związaną z nią składkę Członek Stowarzyszenia chce opłacać.

Tak. Wystarczy wysłać informację na adres zarzad@socioswisla.pl z wiadomością o jaki okres zawieszenia chodzi. Zgodnie z Regulaminem Rady Socios (pkt 5) "Członkostwo w Radzie Socios ulega zawieszeniu na okres zwolnienia członka z opłacania składek udzielonego przez Zarząd na wniosek członka".

Pierwszym miesiącem, za który należy zapłacić składkę jest pierwszy pełny miesiąc bycia członkiem stowarzyszenia. Przykład: jeśli ktoś został przyjęty 15 listopada to pierwszym miesiącem, w którym winien opłacić składkę jest grudzień. Oczywiście, aby zostać przyjętym w poczet członków stowarzyszenia trzeba razem z deklaracją opłacić wpisowe.

Składka za dany miesiąc jest składką opłaconą w terminie, jeśli po prostu została zapłacana dowolnego dnia tego miesiąca. Innymi słowy składkę za grudzień uznajemy za zapłaconą w terminie, jeśli została zapłacona pomiędzy 1 a 31 grudnia.

Tak, oczywiście. Prawo do zniżki jest prawem, z którego można ale nie trzeba korzystać :)

Członkowie Stowarzyszenia

Żeby otrzymać maila potwierdzającego rejestrację wypełnić deklarację elektronicznie na nasze stronie oraz opłacić wpisowe. Wiadomość o przyjęciu w poczet Socios otrzymasz kilka dni po wpłynięciu na nasze konto twojego przelewu.

Tak. Osoba niepełnoletnia może być członkiem wspierającym, który, choć może brać udział w Walnym Zebraniu, to jednak bez prawa głosu. Osoba niepełnoletnia opłaca składkę w wysokości 10,00 zł i nie przysługuje jej prawo głosu w Radzie Socios. W imieniu osoby niepełnoletniej deklarację członkowską składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Tak. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy także cudzoziemiec.

Tak, jak najbardziej. Członkiem Socios może zostać nawet cudzoziemiec nie mieszkający w Polsce. Prosimy o zapłatę w PLN za pośrednictwem PayPal, Transferwise lub innej podobnej usługi.

Wyślij maila na adres zarzad@socioswisla.pl lub spotkaj się z nami przy pierwszej lepszej okazji. O terminach i miejscach spotkania informujemy na bieżąco na naszych profilach na Facebooku i Twitterze.

Takie spotkania cały czas się odbywają – zarówno przy okazji wiślackich eventów jak i omawiania planów na działalność Socios. Jeżeli chcesz porozmawiać z zarządem wyślij wiadomość na maila zarzad@socioswisla.pl.

Naszym zamiarem jest bezinteresowna pomoc klubowi, dlatego nie oczekujemy od klubu żadnych ulg. Oczywiście po jakimś czasie i zwiększeniu liczby członków możliwe jest, że pojawią się specjalne oferty dla członków stowarzyszenia, których chcemy pozyskać. Na razie to jednak tylko plany.

Tak, planujemy wydanie kart członkowskich.

Przedsiębiorstwa będące spółkami prawa handlowego mogą być członkami wspierającymi stowarzyszenie i wspierać nas w dowolnej formie. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może być członkiem zwyczajnym. W najbliższym czasie planujemy stworzyć dodatkową ofertę dla firm. Jeżeli masz swoją firmę i chciałbyś, aby była ona członkiem wspierającym Socios Wisła Kraków napisz na mail zarzad@socioswisla.pl.

Sponsoring to świadczenie usług reklamowych w ramach działalności gospodarczej. Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej na pewno stworzymy ofertę sponsoringową. Póki co możliwe jest wspieranie stowarzyszenia przez firmy poprzez darowizny.

Już udowadniamy :) Na naszych kontach w mediach społecznościowych publikujemy faktury, potwierdzenia ich realizacji oraz potwierdzenia przelewów.

Tak, członkostwo w Socios nie wyklucza bycia członkiem wszystkich innych stowarzyszeń zarejestrowanych w Polsce. Jedynym wymogiem określonym przez statut jest bycie kibicem Wisły Kraków.

Nikt z członków zarządu Socios Wisła Kraków ani Komisji Rewizyjnej nie jest obecnie członkiem Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków. Są wśród nas osoby, które kiedyś były członkami SKWK. Warto jednak pamiętać, że jakiś czas temu stowarzyszenie kibiców miało prawie 1000 osób, a należała do niego większość osób jeżdżących na wyjazdy.

Podyskutuj o Socios Wisła na Forum

Sprawdź najnowsze wpisy

Kontakt z Socios

Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków

  • KRS: 0000751857
  • Adres: ul. Reymonta 22, 30-059 Kraków
  • Konto bankowe
  • Rachunek bieżący (wpłaty składek i wpisowego): 21 1600 1013 1874 7642 1000 0001
  • Rachunek pomocniczy (wpłaty darowizn): 64 1600 1013 1874 7642 1000 0003
  • Email:
  • /socioswisla
  • /socioswisla