Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 30.09.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2744 członków (-45 w porównaniu do sierpnia 2023), w tym 2531 członków zwyczajnych (-42) oraz 213 członków wspierających (-3). We wrześniu do Socios Wisła przyjęto 11 członków,  w tym 2 osoby powróciły w nasze szeregi. 56 osób utraciło członkostwo.
 

W okresie od 01.09.2023r. do 30.09.2023r. Stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:  +170 795,92 zł
  • WYPŁYWY:  -58 082,98 zł
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe  oraz tutaj.