Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 31.08.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2789 członków (-17 w porównaniu do lipca 2023), w tym 2573 członków zwyczajnych (-15) oraz 216 członków wspierających (-2). W sierpniu do Socios Wisła przyjęto 42 członków, w tym 5 osób powróciło w nasze szeregi. 59 osób utraciło członkostwo.
 

W okresie od 01.08.2023r. do 31.08.2023r. Stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   +241 055,43 zł
  • WYPŁYWY:  -49 639,69 zł
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.