Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.
 

Na dzień 30.11.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2653 członków (-34 w porównaniu do października 2023), w tym 2440 członków zwyczajnych (-36) oraz 213 członków wspierających (+2). W listopadzie do Socios Wisła przyjęto 24 członków, a 58 osób utraciło członkostwo.

W okresie od 01.11.2023r. do 30.11.2023r. Stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:  +185 643,47 zł
  • WYPŁYWY:  -23 955,04 zł
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe  oraz tutaj.