Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 31.07.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2806 członków (+48 w porównaniu do czerwca 2023), w tym 2588 członków zwyczajnych (+41) oraz 218 członków wspierających (+7). W lipcu do Socios Wisła przyjęto 91 członków, w tym 22 osoby powróciły w nasze szeregi. 43 osoby utraciły członkostwo.
 

W okresie od 01.07.2023r. do 31.07.2023r. Stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   +220 347,54 zł
  • WYPŁYWY:  -28 246,62 zł
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.