Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym za kwiecień.

Na dzień 30.04.2024 r. Stowarzyszenie liczyło 3025 członków (+271 w porównaniu do marca 2024), w tym 2781 członków zwyczajnych (+248) oraz 244 członków wspierających (+23). W kwietniu do Socios Wisła przyjęto 300 członków, a 29 osób utraciło członkostwo.

W okresie od 01.04.2024 r. do 30.04.2024 r. Stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:  + 325 950,85 zł
  • WYPŁYWY:  - 146 284,24 zł *

* W tym opłata za zakup pakietów dla członków Socios (finał PP).

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe  oraz tutaj.