Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 30.06.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2758 członków (+13 w porównaniu do maja 2023), w tym 2547 członków zwyczajnych (+14) oraz 211 członków wspierających (-1). W czerwcu do Socios Wisła przyjęto 55 członków, w tym 7 osób powróciło w nasze szeregi. 42 osoby utraciły członkostwo.

W okresie od 01.06.2023r. do 30.06.2023r. Stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   +190 635,21 zł
  • WYPŁYWY:  -24 433,93 zł

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.